Are you looking for best Gall pate di status? We have 1296+ status about Gall pate di for you. Feel free to download, share, comment and discuss every status,quote,message or wallpaper you like.Check all wallpapers in Gall pate di category.

Sort by

Oldest Status 51 - 100 of 1296 Total

ਗੁੱਸਾ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਕੱਦ ਛੋਟਾ ਕਰਦਾ ਹੈ,
ਮੁਆਫੀ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਮਹਾਨ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ।

ਕੋਈ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ,
ਜੇ ਅਸੀਂ ਸੱਚ-ਮੁੱਚ ਸ਼ਾਂਤ ਰਹੀਏ,
ਤਾਂ ਹੱਲ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗਾ ।

ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਹਰ ਮੌਕੇ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਓ,
ਪਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ।

ਦੋਸਤੀ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਅੱਧਾ ਅਤੇ ਸੁੱਖ ਨੂੰ ਦੋ-ਗੁਣਾ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ।

ਆਪਣੇ ਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਹੋਣ ਲਈ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਟੀਚੇ ਪ੍ਰਤੀ ਇਕਾਗਰਚਿੱਤ
ਅਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ ।

ਜਦੋ ਤੱਕ ਮਨ ਵਿੱਚ ਪਾਪ ਹੈ,
ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਪੂਜਾ-ਪਾਠ ਸਭ ਬੇਕਾਰ ਹੈ ।

ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਊਣ ਲਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦਾ ਹੱਕ ਨਾ ਦਿਓ,
ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਘੱਟ ਪਰ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਣ ਜਾਵੇਗੀ ।

ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਓੁਹਨਾ ਹੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ,
ਜਿੰਨਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ।

ਪੈਰ 'ਚ ਮੋਚ ਅਤੇ ਛੋਟੀ ਸੋਚ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਕਦੇ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧਣ ਦਿੰਦੀ ।

ਸਾਡੇ 'ਚੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੀਅ ਰਹੇ,
ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਡਰ ਨਾਲ ਜੀਅ ਰਹੇ ਹਨ ।

ਰਿਸ਼ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਮੋਤੀਆਂ ਦੀ ਤਰਾਂ
ਕੋਈ ਡਿੱਗ ਵੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ
ਝੁਕ ਕੇ ਚੱਕ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ।

ਗੁੱਸੇ ਨੂੰ ਮਨ 'ਚੋ
ਅਤੇ
ਪਿਆਰ ਨੂੰ ਅੱਖਾਂ 'ਚੋ ਰੱਖ ।

ਸੰਘਰਸ਼ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ,
ਫਿਰ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ ।

ਦੁੱਖ ਅਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਸਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਨੁੱਖ,
ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਮਰਤਾ ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਗਿਆਨੀ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ।

ਹਨ੍ਹੇਰੇ 'ਚੋ ਸਾਇਆ ਬੁਢਾਪੇ 'ਚੋ ਕਾਇਆ,
ਅਤੇ ਆਖਰੀ ਸਮੇ 'ਚੋ ਮਾਇਆ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ।

ਕੁੱਝ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਲਈ,
ਇਸ ਦੁਨੀਆਂ 'ਚ ਕੁੱਝ ਵੀ ਅਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ ।

ਖੁਸ਼ ਰਹਿਣ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਜਿਹਾ ਇੱਕੋ ਮੰਤਰ ਹੈ,
ਕਿ ਉਮੀਦ ਖੁਦ ਤੋਂ ਰੱਖੋ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ।

ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੇੜੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ।

ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਮੁਸਕਰਾਹਟ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ।

ਹਨ੍ਹੇਰਾ ਚਾਹੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ,
ਰੋਸ਼ਨੀ ਦੀ ਇੱਕ ਕਿਰਨ ਉਸ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਹੈ ।

ਸਿੱਖਿਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਹਥਿਆਰ ਹੈ,
ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਬਦਲਿਆਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ।

ਜੋ ਜਿਸਦੇ ਮਨ 'ਚੋ ਹੈ, ਉਹ ਉਸ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿ ਕੇ ਵੀ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ,
ਅਤੇ ਜੋ ਜਿਸਦੇ ਮਨ 'ਚੋ ਨਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਉਸਦੇ ਨੇੜੇ ਰਹਿ ਕੇ ਵੀ ਦੂਰ ਹੈ ।

ਸਿਰਫ ਮਨੁੱਖ ਹੀ ਰੋਂਦਾ ਹੋਇਆ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ,
ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਕਰਦਾ ਜਿਊਂਦਾ ਹੈ,
ਅਤੇ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੀ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ।

ਇਨਸਾਨ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਤੋਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹਾਰਦਾ ਬੱਸ,
ਮੁਸੀਬਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਆਪਣਿਆ ਦਾ ਸਾਥ ਛੱਡਣ ਕਰਕੇ ਹਾਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ।

ਬੰਦਾ ਮਿਹਨਤਾਂ ਨਾਲ ਕਰਦਾ ਤਰੱਕੀਆਂ,
ਪੰਡਤਾਂ ਦੇ ਨਗ ਨੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤਾਰਦੇ ।

ਆਪਣੀ ਜਿੰਦਗੀ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਹੀ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹੋ,
ਕੋਈ ਵੀ ਦੂਸਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ।

ਹਮੇਸ਼ਾ ਚੰਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਰੇ ਸੋਚੋ,
ਜਿੰਦਗੀ ਦੇ ਹਰ ਪਲ ਦਾ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਆਨੰਦ ਮਾਣੋ..

ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸਵੇਰੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਵਿਚ ਦੇਖ ਕੇ ਮੁਸਕਰਾਓ,
ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿਚ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਵ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੋਗੇ..

ਤੁਹਾਡੀ ਪਹਿਚਾਣ ਦੋ ਚੀਜਾਂ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ
੧. ਤੁਹਾਡਾ ਧੀਰਜ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ,
੨. ਤੁਹਾਡਾ ਰੱਵਈਆ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ ।

ਮੇਰੇ ਕੰਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਰੱਬ ਨੇ ਕਹਿੰਦਾ ਜੋਰ ਲਾ ਲੇ ਤੂੰ.
ਜਿੰਨਾ ਮਰਜੀ ਪਰ ਤੈਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਸੁੱਖ ਦਾ ਸਾਹ ਨਹੀ ਅੳੁਣ ਦੇਣਾ🙏🙏🙏

ਸਾਨੂੰ ਝੂਠ ਬੋਲਣਾਂ ਰਾਸ ਨਹੀ ੲਿੰਨਾਂ 👐ਲਕੀਰਾਂ ੳੁਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ ਨਹੀ.
ਅਸੀ ਝੂਠੇ ਹੋਕੇ ਨਹੀ ਲਾੳੂਂਦੇ ਅਸੀ ਮੂੰਦਰੀਅਾਂ ਤੇ 💍 ਨਗ ਨਹੀ ਪਾੳੂਦੇ ....

ਕੌਣ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਆਪਣੀ ਕਿਸਮਤ ਆਪ ਲਿਖਦਾ,
ਜੇ ਏ ਸੱਚ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਕਿਸਮਤ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਕੌਣ ਲਿਖਦਾ ਹੈ ।

ਕੱਲ ਦੇ ਜਵਾਕ ਯਾਰੀ ਯਾਰੀ ਕਰਦੇ , ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਯਾਰੀ ਜਾਨ ਮੰਗਦੀ!

ਜਿੱਥੇ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਕਦਰ ਨੀਂ ਪੈਣੀ,
ਉੱਥੇ ਰੱਖੀ ਦੀ ਨੀਂ ਉੱਠਣੀਂ ਤੇ ਬਹਿਣੀਂ !

ਜਿਹਨਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ,
ਅਕਸਰ ਓਹੀ ਸਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲ ਦਿੰਦੇ ਨੇ..

ਮਾਂ ਅਤੇ ਪਤਨੀ ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਬੇਪਨਾਹ ਇੱਜ਼ਤ ਅਤੇ ਮੁਹੱਬਤ ਦਿਓ,
ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਦੁਨੀਆਂ 'ਚ ਲਿਆਈ ਹੈ ਤੇ
ਦੂਜੀ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਛੱਡ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਈ ਹੈ।

ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੀ ਨਕਲ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਣ ਤਾਂ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ,
ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਹੋ ਰਹੇ ਹੋ ।

ਮਾਂ ਅਤੇ ਪਿਤਾ ਅਜਿਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ,
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੋਣ ਅਹਿਸਾਸ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ,
ਪਰ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ।

ਮੇਰੇ ਜਜ਼ਬਾਤਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣੂ ਹੈ,
ਮੇਰੀ ਕਲਮ !
ਮੈਂ "ਇਸ਼ਕ਼" ਵੀ ਲਿਖਣਾ ਚਾਹਾਂ ਤਾਂ ਇੰਕਲਾਬ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ।

ਬੁਰਾਈ ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ, ਕਿ ਬੁਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਵੱਧ ਗਏ ਹਨ,
ਸਗੋਂ ਇਸ ਲਈ ਵੱਧਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਹਿਣ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਵੱਧ ਗਏ ਹਨ ।

ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਲੜਾਈ 'ਚੋ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਜਾਂ ਤੇਜ ਵਿਅਕਤੀ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤਦਾ,
ਜਿੱਤਦਾ ਉਹ ਹੈ, ਜੋ ਇਹ ਸੋਚ ਦਾ ਹੈ, ਕਿ ਉਹ ਜਿੱਤ ਦਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ।

ਉਹ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਖਾਸ ਹੁੰਦੇ ਹਨ,
ਜੋ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਰਿਸ਼ਤੇ ਤੋਂ ਵੀ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹਨ ।

ਅਰਦਾਸ ਕਿਸਮਤ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ।

ਜੋ ਝੁੱਕ ਸਕਦਾ ਹੈ,
ਉਹ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਝੁਕਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ।

ਸਮਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆਂ ਟੀਚਰ ਹਨ,
ਜ਼ਿੰਦਗੀ ! ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਹੀ ਵਰਤੋਂ ਸਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ,
ਸਮਾਂ ! ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਸਹੀ ਵਰਤੋਂ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ।

ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ,
ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਬਹਾਨਾ ਹੈ,
ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਖੁਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ।

ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ ਦੁਆ ਦੇ ਬਿਨ੍ਹਾਂ,
ਕੋਈ ਸੁਣਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ।

ਸਮਾਂ ਦਿਖਾਇਆਂ ਨਹੀਂ ਦਿਖਦਾ,
ਪਰ ਦਿਖਾ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ।

ਮਹਾਨ ਸੁਪਨੇ ਦੇਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ,
ਮਹਾਨ ਸੁਪਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੂਰੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ।

ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਸੱਚਮੁੱਚ ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਹੈ,
ਜੋ ਗੁੱਸੇ ਦੀ ਹਾਲਤ 'ਚੋ ਵੀ ਬੁਰੀ ਗੱਲ ਮੂੰਹ 'ਚ ਨਹੀਂ ਕੱਢਦਾ ।

GALL PATE DI Page 1

GALL PATE DI Page 2

GALL PATE DI Page 3

GALL PATE DI Page 4

GALL PATE DI Page 5

GALL PATE DI Page 6

GALL PATE DI Page 7

GALL PATE DI Page 8

GALL PATE DI Page 9

GALL PATE DI Page 10

GALL PATE DI Page 11

GALL PATE DI Page 12

GALL PATE DI Page 13

GALL PATE DI Page 14

GALL PATE DI Page 15

GALL PATE DI Page 16

GALL PATE DI Page 17

GALL PATE DI Page 18

GALL PATE DI Page 19

GALL PATE DI Page 20

GALL PATE DI Page 21

GALL PATE DI Page 22

GALL PATE DI Page 23

GALL PATE DI Page 24

GALL PATE DI Page 25

GALL PATE DI Page 26