Are you looking for best Motivational Punjabi status? We have 703+ status about Motivational Punjabi for you. Feel free to download, share, comment and discuss every status,quote,message or wallpaper you like.Check all wallpapers in Motivational Punjabi category.

Sort by

Oldest Status 201 - 250 of 703 Total

"ਬਿਨ੍ਹਾ ਟੀਚੇ ਦੇ ਜੀਵਨ ਬਿਨਾਂ ਪਤੇ ਦੇ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਚਿੱਠੀ ਵਾਂਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿਤੇ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀ ਸਕਦੀ I"

"ਮੇਰੇ ਚੰਗੇ ਸਮੇਂ ਨੇ ਦੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹਾਂ,
ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਬੁਰੇ ਸਮੇਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦੁਨੀਆਂ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਹੈ I"

"ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਆਪਣਿਆਂ ਜ਼ੋਰਾਂ ਤੇ, ਅਣਖਾਂ ਦੇ ਕੈਪਸੂਲ ਨਹੀ ਮਿਲਦੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟੋਰਾਂ ਤੇ"...

ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਕੋਣ-ਕੋਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਇਹ ਤਾਂ ਵਕਤ ਤੈਅ ਕਰਦਾ ਹੈ,
ਪਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਕੋਣ-ਕੋਣ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬਣਿਆ ਰਹੇਗਾ,
ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਸੁਭਾਅ ਤੈਅ ਕਰਦਾ ਹੈ I

"ਸ਼ਕਾਇਤਾਂ ਨਾ ਕਰੋ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾਲ,
ਸ਼ੁਕਰ ਕਰੋ ਕਿਉਂਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ,
ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਨਸੀਬ ਨਈਂ I"

"ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੇਕਾਰ ਨਾ ਸਮਝੋ,
ਕਿਉਂਕਿ ਬੰਦ ਪਈ ਘੜੀ ⌚️ਵੀ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਦੋ ਵਾਰ ਸਮਾਂ ਸਹੀ ਦੱਸਦੀ ਆ I"

ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਬੁਰੇ ਦਿਨ ਨਾਲ ਸਾਹਮਣਾ ਹੋ ਜਾਵੇ,
ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਹੌਂਸਲਾ ਜਰੂਰ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਕੇਵਲ ਦਿਨ ਹੀ ਬੁਰਾ ਹੈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਹੀਂ II

"ਕੀ ਮੁਸ਼ੀਬਤਾਂ, ਕੀ ਦੁੱਖ, ਕੀ ਸੁੱਖ,
ਇਹ ਜੀਵਨ ਦੇ ਉਹ ਪੰਨੇ ਸੀ,
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀ ਪਲਟਾਉਂਦੇ ਚਲੇ ਗਏ I"

"ਖੁਸ਼ੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀ ਮਿਲਦੀ ਜੋ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨਾਲ ਜਿਉਂਦੇ ਨੇ,
ਅਸਲ ਖੁਸ਼ੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ,
ਜੋ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਲਈ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਬਦਲ ਦਿੰਦੇ ਨੇ"

"ਸੋਹਣੇ ਨਾ ਬਣੋ, ਚੰਗੇ ਬਣੋ
ਸਲਾਹ ਨਾ ਦਿਓ, ਮਦਦ ਕਰੋ I"

"ਰੱਬ ਕਦੇ ਉਸ ਬੰਦੇ ਤੇ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਜੋ ਬੰਦਾ ਰੱਬ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ"

"ਆਲਸੀ ਤੇ ਸੁਸਤ ਲੋਕ ਅਕਸਰ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ
ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸ਼ਮਤ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੰਦੇ ਹਨ I"

"ਜੀਵਨ ਅਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਸਾਡਾ ਮਨ ਤੇ ਮੁੱਖ ਦੋਨੋ ਇੱਕੋ ਬੋਲ ਬੋਲਣ"...

"ਪਿਆਰ ਅਤੇ ਨਿਮਰਤਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ ਹੈ,
ਜੋ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਮਨ ਜਿੱਤ ਲੈਂਦੀ ਹੈ I"

"ਚੰਗੀ ਸੋਚ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚੰਗਾ ਰਸਤਾ ਦਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ" ।

"ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੋਚ ਲਉ, ਕਿਉਂਕਿ
ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੋਚਿਆ ਨਹੀ,
ਪਛਤਾਇਆ ਹੀ ਜਾ ਸਕਦਾ" ।

"ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀਅ ਕਰੋ,
ਅਰਥੀ ਚੁੱਕਣ ਲੱਗਿਆਂ ਤਾਂ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਰੋਂ ਪੈਂਦੇ ਹਨ I"

"ਸਾਨੂੰ ਤਕਦੀਰ ਤੇ ਨਹੀਂ "ਰੱਬ" ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ I"

"ਛੋਟੀਆਂ- ਛੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਨਾਲ,
ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ I"

"ਐਵੇਂ ਲੋਂਕੀ ਰਹਿੰਦੇ ਚੰਗੇ ਦਿਨ ਉਡੀਕ ਦੇ ,
ਚੰਗੇ ਦਿਨ ਆਉਂਦੇ ਨੀ ਲਿਆਉਣੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ"

"ਦੁੱਖ ਤੇਰੇ ਤੇ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਤਾਂ ਗਮ ਨਾ ਕਰ,
ਆਈ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੇ ਆਖ਼ਰ ਤੇ ਜਾਣਾ ਈ ਹੈ".....

ਕਿਸ਼ਮਤ ਨੂੰ ਅਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਕਿਉਂ ਦੇਣਾ,
ਜੇਕਰ ਸੁਪਨੇ ਸਾਡੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਸਾਡੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ II

"ਜੇ ਆਈ ਪਤਝੜ ਤਾਂ ਫੇਰ ਕੀ ਏ, ਤੂੰ ਅਗਲੀ ਰੁੱਤ ਤੇ ਯਕੀਨ ਰੱਖੀ,
ਮੈਂ ਲੱਭ ਕੇ ਲੇ ਆਉਂਣਾ ਕਿਤੋਂ ਕਲਮਾਂ, ਤੂੰ ਫੁੱਲਾਂ ਜੋਗੀ ਜ਼ਮੀਨ ਰੱਖੀ I"

"ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਸ਼ਿਕਵਾ ਨਾ ਕਰੋ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀ ਦੇ ਸਕੇ,
ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਣੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਨੇ I"...

"ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਟੁੱਟਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਰਿਸ਼ਤਾ ਗ਼ਲਤ-ਫ਼ਹਿਮੀ ਨਾਲ"....

"ਹੋਂਸਲਾ ਰੱਖ ਇਹ ਰਾਹਾਂ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੱਕ ਲੈ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਕਦੇ ਇਹ ਹੋਇਆ ?
ਕਿ ਰਾਤ ਤੋਂ ਬਾਦ ਦਿਨ ਨਾ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ"..

"ਉਡੀਕ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮਿਲਦਾ,
ਜਿੰਨ੍ਹਾ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਛੱਡ ਜਾਂਦੇ ਨੇ I"

"ਰਸਤਾ ਜਿੰਨਾ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ, ਫ਼ਲ ਉਨਾਂ ਹੀ ਮਿੱਠਾ ਹੁੰਦਾ"...

"ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੀ ਕਿਸ਼ਮਤ ਬਦਲ ਸਕਦਾ"....

"ਜਿਸਨੇ ਕਦੀ ਗਲਤੀ ਨਹੀ ਕੀਤੀ,
ਉਸਨੇ ਕਦੇ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸਿਸ਼ ਹੀ ਨਹੀ ਕੀਤੀ I"...

ਅੱਜ ਦੀ ਕੀਤੀ ਮਿਹਨਤ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕੱਲ ਦੀ ਤਾਕਤ ਬਣਦੀ ਹੈ ।

"ਉਡੀਕ ਨਾ ਕਰੋ ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋ,
ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉਸਤੋਂ ਕਿਤੇ ਜਿਆਦਾ ਤੇਜ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ I"...

"ਯਕੀਨ" ਆਪਣੇ ਤੇ ਰੱਖੋਗੇ ਤਾਂ ਤਾਕਤ ਬਣ ਜਾਂਦਾ,
ਦੂਸਰਿਆਂ ਤੇ ਰੱਖੋਗੇ ਤਾਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀ....

"ਲੋਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਜਿੰਨਾ ਸੋਚਦੇ ਆ ਉਸਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਉ,
ਇਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਏ"....

"ਦੂਸਰੇ ਸਿਰਫ਼ ਗਿਆਨ ਦੇ ਸਕਦੇ ਆ,
ਸਿਆਣਪ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕਮਾਉਂਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ I"..

ਸਫ਼ਰ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਲੰਮਾ ਹੋਵੇ
ਸ਼ੁਰੂ ਇੱਕ ਕਦਮ ਤੋਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ

ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕੁਝ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤਰੀਕੇ ਬਦਲੋ ਇਰਾਦੇ ਨਹੀਂ..!!!

"ਜਿਹੜੇ ਮੁਸਾਫਿਰ ਆਪਣੇ ਕਦਮਾਂ ਤੇ ਯਕੀਨ ਰੱਖਦੇ ਹਨ,
ਮੰਜ਼ਿਲ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਸਬਰੀ ਨਾਲ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ I" ..

"ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖੋ,
ਕਿ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ 'ਚੋਂ ਖੋਹ ਕੇ ਖਾ ਸਕਦਾ ਹੈ,
ਤੁਹਾਡੇ ਨਸੀਬ 'ਚੋਂ ਨਹੀਂ"...

"ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀਓ, ਜਿਵੇਂ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕਲ੍ਹ ਮਰਨੇ ਵਾਲੇ ਹੋ,
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖੋ, ਜਿਵੇਂ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸਦਾ ਲਈ ਜੀਣ ਵਾਲੇ ਹੋ I"..

ਹਰ ਆਦਮੀ ਇੱਕ ਹੁਨਰ ਲੈ ਕੇ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ,
ਬਸ ਉਸ ਹੁਨਰ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਓ II

"ਜੇਕਰ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਰਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਚਿੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹੋ,
ਤਾਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਚਮਕਾ ਸਕਦਾ ਹੈ I"...

"ਜੇਕਰ ਲੱਗਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਟੀਚਾ ਹਾਸਿਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਏਗਾ, ਤਾਂ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਨਹੀ ਬਲਕਿ ਆਪਣੇ ਜਤਨਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲੋ"...

ਇਕ ਦਿਨ ਹੱਥ ਜੋੜ🙏ਕੇ ਬੈਠੀ ਹੋਉ ਵਿੱਚ ਪੈਰਾਂ ਦੇ 😁ਹਾਲੇ ਕਿਸਮਤ ਭੱਜੀ ਫਿਰਦੀ ਵਿਹੜੇ ਗੈਰਾਂ ਦੇ🏃🏻

ਹਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੁਗਾ ਕੇ ਮੁੱਲ ਮੋੜਾ ਤੇਰੀ ਕੁਖ ਦਾ,
ਹਜੇ ਚੱਲਦਾ ੲੇ ਮਾੜਾ Tímê ਮਾਂ ਤੇਰੇ ਪੁੱਤ ਦਾ..!

ਸਾਡੇ ਗੱਡੇ ਕਿੱਲ ਕਿਵੇਂ ਜਾਣ ਹਿੱਲ… ਐਡਾ ਕੱਚਾ ਵੀ ਨੀ ਖਿਡਾਰੀ ਤੇਰਾ ਯਾਰ ਨੀ…

ਸੌਖੇ ਨਹੀਓਂ ਬਦਲੇ ਹਾਲਾਤ ਜਾਂਦੇ ਬੱਲਿਆ, ਪੈਂਦਾ ਹੱਡ ਭੰਨਵੀਆਂ ਮਿਹਨਤਾਂ ਦਾ ਜਨੂਨ ਰੱਖਣਾ...

ਹਾਲੇ ਦਮ ਹੈ ਸ਼ਰੀਰ 'ਚ, ਮਰਦੇ ਨਹੀ ਆਪਾਂ, ਜੰਗ ਹਾਰੇ ਹਾਂ, ਜਮੀਰ ਤੋਂ ਹਰਦੇ ਨਹੀ ਆਪਾਂ, ਉਮੀਦ ਹੁਣ ਰੱਖਿਓ ਰੁੱਤ ਬਦਲਣ ਦੀ ਯਾਰੋ, ਹਾਰਦੇ ਕਿੱਦਾਂ, ਜੇਕਰ ਲੜਦੇ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ।

👉ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਗੁੱਡਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੀ ਕਿਆਰੀ ਨੂੰ
ਸਿਰਫ ਅਸਮਾਨ ਵੱਲ ਦੇਖਕੇ ਸੁਪਨੇ ਨੀ ਪੂਰੇ ਹੁੰਦੇ...

ਮਿਹਨਤ ਇੰਨੀਂ ਕਿ ਕਰੋ ਕਿ ਰੱਬ ਵੀਂ ਕਹੇਂ ਇਹਦੀਂ ਕਿਸਮਤ ਚ ਕੀਂ ਲਿਖਿਆਂ ਸੀ ਤੇ ਇਹਨੇ ਕੀਂ ਲਿਖਵਾ ਲਿਆ

MOTIVATIONAL PUNJABI Page 1

MOTIVATIONAL PUNJABI Page 2

MOTIVATIONAL PUNJABI Page 3

MOTIVATIONAL PUNJABI Page 4

MOTIVATIONAL PUNJABI Page 5

MOTIVATIONAL PUNJABI Page 6

MOTIVATIONAL PUNJABI Page 7

MOTIVATIONAL PUNJABI Page 8

MOTIVATIONAL PUNJABI Page 9

MOTIVATIONAL PUNJABI Page 10

MOTIVATIONAL PUNJABI Page 11

MOTIVATIONAL PUNJABI Page 12

MOTIVATIONAL PUNJABI Page 13

MOTIVATIONAL PUNJABI Page 14

MOTIVATIONAL PUNJABI Page 15